Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Hét adres voor al uw gebruikte en nieuwe onderdelen.
Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis!

Algemene voorwaarden voor de online verkoop van (gebruikte) Auto-onderdelen

 

1.    Definities

In deze algemene voorwaarden omvatten de volgende termen, deze betekenissen:

 • Webshop: the online omgeving van Binckhorst waar auto-onderdelen gekocht kunnen worden
 • Klant: Natuurlijk persoon of bedrijf welk de webshop gebruikt om een bestelling te plaatsen
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Binckhorst BV voor de aanschaf van auto-onderdelen

 

2.   Toepassing

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, orders and afspraken van Binckhorst BV met betrekking tot de verkoop van auto-onderdelen via de Webshop. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk door Binckhorst BV zijn bevestigd.

 

3.   Offerte en Orders

 • Alle offertes en prijzen in de Webshop kunnen fouten door programmering of typfouten bevatten;
 • Een order is definitief nadat deze is geplaatst door de Klant en bevestigd door Binckhorst BV;
 • Binckhorst Bv houdt zich het recht voor om een order te weigeren zonder opgave van reden.

 

4.   Betalingen

 • Betalingen dienen vooraf gedaan te worden via een van de geboden betalingsmanieren in de Webshop;
 • In geval van niet bijtijds betalen, is de klant automatisch in gebreke en is Binckhorst BV gemachtigd het onderdeel aan een derde te verkopen.

 

5.   Levering en Verzendingen

 • Binckhorst BV zal het onderdeel zo snel mogelijk naar het door de Klant opgegeven adres verzenden na ontvangst van de betaling;
 • De Klant is verantwoordelijk voor het geven van het juiste adres en het ontvangen van de bestelling;
 • Het risico van schade of kwijtraken is voor de klant vanaf het moment dat de bestelling afgeleverd is.

 

6.   Garanties en Retouren

 • Binckhorst BV geeft standaard 3 maanden garantie op auto-onderdelen, behalve als anders aangegeven in de Webshop;
 • De Klant heeft het recht om de bestelling te annuleren en te retourneren binnen 14  dagen na ontvangst, echter wel dienen de auto-onderdelen in dezelfde staat en niet gemonteerd te zijn;
 • De retour moet voorzien van een volledig ingevuld retourformulier, te vinden op www.binckhorst.com;
 • De kosten van retourneren van de bestelling zijn voor de Klant.

 

7.   Aansprakelijkheid

 • Binckhorst BV is niet aansprakelijk voor indirecte schades, zoals gevolgschades, winstderving, gemiste besparingen, of schade door werkonderbreking;
 • Binckhorst BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht, zoals natuurrampen, stakingen of technische storingen
 • De totale aansprakelijkheid van Binckhorst BV is beperkt tot het bedrag dat de klant voor de geleverde auto-onderdelen heeft betaald.

 

8.   Intellectueel Eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webshop, de inhoud van de webshop en de geleverde auto-onderdelen berusten bij Binckhorst BV of haar licentiegevers;
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Binckhorst BV is het niet toegestaan ​​(delen van) de webshop of de geleverde auto-onderdelen te kopiëren, reproduceren of anderszins te gebruiken of exploiteren.

 

9.   Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle overeenkomsten tussen Binckhorst BV en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 • Geschillen tussen Binckhorst BV en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Binckhorst BV gevestigd is.

 

10.   Wijziging van de algemene voorwaarden

 • Binckhorst BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen;
 • De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de webshop.

 

11.   Slotbepalingen

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.

Klantenservice

070 - 382 51 64
070 - 347 48 96
verkoop@binckhorst.com
06-30036087

Betaal veilig met...

iDeal MasterCard VISA Bancontact/MisterCash
Sofort banking
stiba
kiwa
arn
kzd
vbv
rdw
ideal
dhl